Neuro-Logisch-18-09-20-001.jpeg

KLACHTEN
En geschillen

Neuro-logisch, praktijk voor BSM- de Jong, is vanuit de wet Wkkgz verplicht om klachten transparant en informeel af te handelen met behulp van een klachtenfunctionaris. Daartoe zijn wij aangesloten bij een erkende klachtenfunctionaris en geschillencommissie. Deze regeling is voor opvang en afhandeling van klachten, met als doel het bereiken van een zo bevredigend mogelijke oplossing van de klacht. Als VBAG-therapeut zijn wij bij deze partijen aangesloten.

Je hebt een klacht. Wat nu?

Via deze link https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/ krijg je alle informatie.