Glimlachende Jonge Vrouw

DE KOSTEN

Het persoonlijke totaalplan

Hoe ziet het persoonlijk totaalplan er praktisch uit? 

 

De eerste bijeenkomst:

 • Voorafgaand verstuur ik een voorbereidende opdracht zodat alle relevante informatie beschikbaar is en er inzicht ontstaat in jullie patroon.

 • We gaan samen intensief in gesprek om aanvullende informatie te verzamelen.

 • Met jullie kind wordt bepaald in welke fase van de geestelijke en de lichamelijke ontwikkeling hij/zij zit. Speelse testen bepalen de werking en mate van samenwerking van de zintuigen.

 • Zo ontstaat een op maat samengesteld pakket manieren en materialen om de veranderingen in gang te zetten en zo het einddoel te bereiken.

Na 2 weken is er een eerste evaluatie. Vervolg: iedere 2 weken is er telefonisch overleg, iedere 6 weken is er een bezoek voor de evaluatie van de vorderingen en wordt de aanpak zonodig bijgesteld.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden BSM- de Jong® vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de cliënt en verschillen per zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw (aanvullende) zorgverzekering wordt (een gedeelte) van de kosten vergoed. www.zorgwijzer.nl/vergoeding/natuurgeneeskunde

Ik leer anders

 

De training bestaat uit 4 sessies van 1 uur inclusief werkboek.

 • organisatie: op de juiste manier informatie ordenen, beter onthouden

 • taal: lezen, spellen, alfabet en woorden (dictee)

 • rekenen: cijferveld: tafels en sommen automatiseren, plus en min sommen

 • klokkijken: digitaal en analoog

 • concentratie: snel afgeleid zijn

Neuro-Logisch-18-09-20-091.jpeg

de therapie

Het persoonlijke totaalplan:

 • Geeft inzicht in de oorzaak en gevolg van de problematiek.

 • Is een op maat samengesteld pakket wat nodig is voor de optimale ontwikkeling.

 • Jullie (ouders) reserveren 5 minuten per dag één op één tijd voor jullie kind.

Samenstelling persoonlijk behandelplan :

 • Intake

 • 7x evaluatiebezoek

 • 12x telefonisch overleg incl. genodigde materialen

 • Duur: 9 maanden

Investering €799,00

Extra bezoek: €80,00